Een hulpmiddel voor corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties en zorgleveranciers om huidige en toekomstige opgaven aan geschikte huurwoningen door vergrijzing en extramuralisering per buurt inzichtelijk te maken. 

Wenst u inzicht in de opgaven aan toe- en doorgankelijke zelfstandige woningen die op u afkomen als gevolg van (dubbele) vergrijzing en extramuralisering? 

Wilt u komen tot een gemeenschappelijke basis voor discussie met lokale partners en wilt u met hen tot SMART gemaakte prestatieafspraken komen over de invulling van die opgave in de sociale huursector? 

En wilt u weten welke maatregelen het meest effectief zijn om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen, zodat elkaars (beperkte) middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet? 

Lees dan eens verder op deze site of neem contact op met ons.