Eigen criteria

Volgens het Kenniscentrum Wonen en Zorg werken verschillende corporaties met zelf opgestelde standaardprogramma's van eisen voor levensloopgeschikte woningen. Hierin verwerken zij eisen uit andere, bestaande eisenpakketten, zoals Woonkeur of het Handboek voor Toegankelijkheid. Soms wordt van eisen beredeneerd afgeweken. Dergelijke programma's van eisen komen vaak tot stand in overleg met andere partijen, zoals de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties en huurdersplatforms.

Afstemmen op het woningbezit
Een belangrijke reden om eigen criteria te hanteren ligt in de kenmerken van het woningbezit. De architecten Haug en Grootveld constateren dat het huidige sterrensysteem maten hanteert die rond 1995 zijn vastgesteld. De meeste gebouwen dateren echter van voor 1995 en hebben iets smallere maten. Deze smallere maten zijn voor de doorsnee rollator- en rolstoelgebruiker volgens hen niettemin heel goed bruikbaar. De architecten bouwen ten aanzien van hun normen dus wel enige flexibliteit in.

Een andere overweging kan liggen in het doel waarvoor het sterrensysteem wordt gebruikt. Voor de hand liggende doelen zijn:
  • informeren van woningzoekenden over de geschiktheid van woningen (strengere criteria);
  • het bouwen van woningen voor ouderen (strengere criteria);
  • het maken van prestatieafspraken (afhankelijk van de inhoud strenge of minder strenge criteria);
  • het beoordelen van de geschiktheid van bestaande woningvoorraad (minder strenge criteria).

Wij adviseren u graag over het eisenpakket dat in uw situatie het meest geschikt is. Indien gewenst passen wij de te gebruiken hulpmiddelen voor u aan.