Anderen over Wonen en zorg in balans

Inmiddels hebben we in opdracht van meerdere corporaties de onderzoeken ‘Wonen en zorg in balans’ uitgevoerd voor 17 van de 31 Limburgse gemeenten (peilmoment eind 2021). En er volgen op korte termijn nog meer. Onderstaand een aantal ervaringen van corporatiemedewerkers die het onderzoek al hebben laten uitvoeren.Jos Herpers ( Beleidsadviseur Heemwonen te Kerkrade):

'Goed om zicht op de combinatie van wonen met zorg in de verwachte toekomst te hebben. Onze regio vergrijst sterk en een goed onderbouwd overzicht van tekorten en overschotten tot op buurtniveau zegt dan meer dan heel veel woorden.

Nu is het vooral zaak om de cijfers op hun waarde te schatten, afspraken te maken met gemeenten en zorgpartijen en daarnaar te werken. Wonen en zorg in balans geeft ons een houvast voor het samen met andere lokale partijen oppakken van de opgave voor toekomstbestendige wijken en buurten.'


Enkele huurders van Heemwonen

Opgeleverde onderzoeken Wonen en zorg in balans:

Gemeente Maasgouw
Gemeente Leudal
Gemeente Kerkrade
Wijk Donderberg in Roermond
Gemeente Valkenburg
Gemeente Heerlen
Gemeente  Landgraaf
Gemeente Beekdaelen
Gemeente Brunssum
Gemeente Roermond
Gemeente Stein
Gemeente Sittard-Geleen
Gemeente Beek
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Beesel
Gemeente Vaals
Gemeente Simpelveld Gemeente Gulpen-Wittem
Gemeente Nederweert
Stramproij (woonplaats)


Kiri Schreurs
(beleidsadviseur bij Nester (Echt-Susteren, Beesel, Roermond, Roerdalen, Leudal):

'Wonen en zorg neemt een steeds belangrijkere plek in onze samenleving in. Inzicht in vraag en aanbod op gebied van zorggeschikt vastgoed én de toekomstige vraag is daarmee dus ook erg belangrijk. Het onderzoek “Wonen en Zorg in Balans” is voor ons en onze partners een mooi instrument geweest om deze inzichten te verkrijgen.'

Kiri Schreurs


Publicaties

Naar een toekomstbestendige woningvoorraad
Inleiding Huurdersfestival Woonbond  te Amersfoort  op 2 november 2019

Wonen en zorg in balans in de praktijk - Workshop Langer thuis
Inleiding Platform 31 te Utrecht op 21 januari 2020

Tool brengt woon-zorgopgave in beeld
Interview met Michel Brauns, Wonen Zuid. Platform 31 Nieuws, 9 juli 2020

Diverse bijdragen op de LinkedIn pagina’s
van Michel Brauns - BraVo Advies en Frank van Hoorn - Questan