Beslisboom Langer thuis

Onstaan en doel
Aedes, Techniek Nederland en Bouwend Nederland werken samen om levensloopbestendigheid van woningen te bevorderen. Zij ontwikkelden een beslisboom waarmee kan worden bepaald voor welke woningtypes, wanneer, welke levensloopgeschikt wonen-maatregelen passend zijn of haalbaar worden.

De beslisboom is inhoudelijk  gebaseerd op informatie uit ISSOpublicatie 77 Levensloopgeschikt Wonen en Woonkeur Bestaande Bouw; module 5 rollatorgeschikt en module 6 rolstoelgeschikt. Aanvullend is gebruik gemaakt van Woningcheck Woningaanpassingen, Checklist voor de comfort installateur van Techniek Nederland en de Snelwijzer Zorg voor advies van Techniek Nederland. 

Indeling
De behoefteprofielen gaan voor een belangrijk deel in op verschillende maten van mobiliteitsbeperking (zoals de behoefte aan een drempelloze, rollatorgeschikte of rolstoelgeschikte woning). De beslisboom richt zich op de beoordeling van woningen in het kader van geschiktheid en aanpassingsmogelijkheden bij mobiliteitsbeperkingen. Daarnaast wordt ook (enige) aandacht besteed aan gebruik door mensen met visuele, ademhalings- en verstandelijke beperkingen. In de beslisboom wordt tevens aanvullende informatie gegeven voor het inrichten van geschikte woningen (installaties, badkamerinrichting, inrichting van de keuken, etc.). U treft de beslisboom aan bij het onderdeel 'hulpmiddelen' op deze website.

Extra kwalificaties en aanbevelingen
Wat opvalt is dat in deze methodiek aanzienlijk meer én strengere eisen worden gesteld dan in BAT. Dat roept de vraag op of bestaande woningen en woongebouwen van corporaties met beperkte middelen en maatregelen geschikter kunnen worden gemaakt. En of de nagestreefde niveaus voor ouder corporatiebezit wel realistisch zijn. Zo lijkt ons de eis dat gangen 1,1 meter breed moeten zijn om er met een rolstoel te kunnen wonen wel geschikt voor het ontwerpen van nieuwe woningen maar minder voor het beoordelen van bestaande. Wanneer u voor de criteria van 'Langer Thuis' kiest, kan dat zeker worden ingepast binnen ‘Wonen en zorg in balans’.