Privacy

Wij beschermen de privacy van particuliere personen. Wij respecteren de AVG ten aanzien van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt ten behoeve van de projecten waarvoor de gegevens ons ter beschikking worden gesteld.

Een onderdeel van de aanpak van het Team wonen en zorg in balans is het opvragen van leeftijden van huurders op buurtniveau. Om het de opdrachtgevers eenvoudig te maken bieden wij aan deze informatie samen te stellen op basis van bestanden op individueel adresniveau. Wij stellen dan een verwerkersovereenkomst op conform de AVG en sturen deze toe aan de partij die de gegevens levert.

Wij zullen deze gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen zonder expliciete toestemming van de betrokkenen en nooit onderzoeksuitkomsten presenteren die zijn terug te voeren op individuele personen. Na afronding van onze onderzoeken worden de resultaten geanonimiseerd en wordt de privacygevoelige informatie vernietigd.