Wat wij bieden

Het product dat geleverd wordt is uiteraard afhankelijk van uw wensen. De mogelijkheden zijn:

  • Het basisproduct: een rapport met leeswijzer, inleiding, toelichting op en interpretatie van gegevens,  gegevensbladen per gemeente, wijk en buurt en infographics.
  • Of het uitgebreide product: het basisproduct inclusief conclusies en advies op maat per gemeente, wijk en buurt en een maatwerkadvies per buurt welke maatregelen het meest effectief zijn om opgaven in te vullen. Dat kunnen zowel vraag- als aanbod gestuurde maatregelen zijn. Maatwerk dus per beschouwd gebied.
  • Of het tussenproduct: het basisproduct aangevuld met de mogelijke maatregelen op hoofdlijnen per buurt, een managementsamenvatting, conclusies en aanbevelingen op totaalniveau en een vergelijking van buurten op hoofdpunten.
NB: vanwege het risico van het trekken van onjuiste conclusies, het nemen van verkeerde maatregelen om vraag en aanbod beter te matchen, de buurtgebondenheid van veel bewoners, veelal aanzienlijke verschillen per buurt - in vraag naar en aanbod van geschikte woningen én in afstanden tot relevante voorzieningen - is het aan te bevelen te kiezen voor minimaal het tussenproduct. De meeste corporaties kiezen inmiddels voor deze tussenvariant.

Optioneel bieden wij aan:
  • het geven van een toelichting op de werking en toepassing van beschikbare tools om de geschiktheid van de woningportefeuille efficiënt zelf in beeld te brengen tot hulp bij de inventarisatie bij de geschiktheid van (een deel van of de gehele) portefeuille.
  • het maken van een vertaling van opgaves naar streefdoelen voor het portefeuillebeleid.
  • het weergeven van het woningbezit naar BAT-score en woningcorporatie per porstcodegebied (9999XX).
  • het maken/geven van presentaties met de belangrijkste resultaten maken en verzorgen, zowel voor intern (directieteam, medewerkers) als extern gebruik (lokale partners).
De kosten zijn afhankelijk van enerzijds het geleverde product en anderzijds het al dan niet reeds beschikbaar zijn van huishoudensprognoses naar leeftijd en de gewenste begeleiding bij de inventarisatie.


Wat wij vragen
 
De kosten zijn afhankelijk van enerzijds het geleverde product en anderzijds het al dan niet reeds beschikbaar zijn van huishoudensprognoses naar leeftijd. en de gewenste begeleiding bij de inventarisatie. Wij vragen een vergoeding voor het aantal gewerkte uren. Doordat de aanpak voor een deel is gestandaardiseerd, is de omvang hiervan beperkt. In de meest eenvoudige vorm zijn wij in 12 uur klaar voor een basisrapportage over een gemeente.

Om de ontwikkeling van de zorgvraag te kunnen bepalen, vragen wij ook een bevolkings- of huishoudensprognose met daarin onderscheiden leeftijdsgroepen, bij voorkeur per buurt.
Verder vragen wij gegevens op over de leeftijdsopbouw van huurders per buurt en over de mate van geschiktheid van de woningen. Deze gegevens worden uiteraard conform de geldende privacywetgeving (AVG) verwerkt en geanonimiseerd.

Meer informatie?

Wilt u een persoonlijk gesprek, een presentatie van de mogelijkheden of al een offerte? Neem dan contact op met het team ‘Wonen en zorg in balans’.  Dat kan via info@wonenenzorginbalans.nl of telefoonnummer 06 39791306 (Michel) of 06 13461514 (Frank).

      Download het voorbeeldrapport