Hulpmiddelen


Wanneer u zelf aan de slag wilt met het inzichtelijk maken van de geschiktheid van uw woningportefeuille in termen van toe- en doorgankelijkheid voor mensen met een loophulpmiddel of verpleegzorg thuis, kunt u onderstaande hulpmiddelen gebruiken. De instrumenten zijn alle in pdf- of Excel-formaat en wijzen voor zich. Het Excelbestand kunt u het best eerst downloaden en openen op uw eigen computer.Je hoeft niet alle vragen te beantwoorden voor je de BAT-score van een woning weet. Volg de pijlen in deze pdf en zie snel op welk punt de score blijft steken. 


Deze interactieve plattegond in Excel is geordend per onderdeel/ruimte van de woning. De vragen die beantwoord moeten worden lichten op. Toelichtingen worden zichtbaar via een mouse-over. Het hele overzicht op één A4!


Alle eisen van het BAT overzichtelijk onder elkaar. Het overzicht bevat ook extra kwaliteiten waamee bij vrijgekomen woningen kan worden geadverteerd. Bovendien zijn extra wensen van zorgverleners opgenomen.

De beslisboom Langer thuis is vergelijkbaar met die van het Sterrensysteem BAT. Ook hier komt men via de juiste aftakkingen bij de classificatie van de woning. Het accent ligt op mobliteitsbepekingen en het gebruik van loophulpmiddelen.
Dit voorbeeldrapport betreft een fictieve wijk. De scores van het BAT zijn gecombineerd met de zorgvraag van bewoners van woningcorporaties. Nu en in de toekomst (2025-2030).